Jan Kołodziej

Jan Kołodziej

Dyrektor Działu Handlowego

Inżynier telekomunikacji z duszą handlowca. Od siedmiu lat eksploruje tematy sieci LAN i bezprzewodowych. Sukcesywnie buduje karierę od inżyniera sprzedaży po dyrektora handlowego DCN Europe. Sprawnie buduje nowe rynki sprzedaży i kanały partnerskie. Na XVI Dniach Światła zabierze Was w podróż na planetę Managed Wi-Fi. Opowie o przykładowych topologiach i zastosowaniu tej usługi w sektorze finansowym.

Napisz do mnie
Napisz do mnie